bsms.pl - najlepsza bramka smsowa w internecie

Polityka Prywatności

Każdy kto korzysta z serwisu www.bsms.pl należącego do firmy SKP Rafał Michalski  akceptuje  zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.
SKP Rafał Michalski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Dane osobowe


W trakcie rejestracji w Serwisie zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych przez wypełnienie formularza. Dane są niezbędne do realizacji zamówienia (wystawianie faktur) oraz możliwości kontaktu. Podane dane nigdy nie są udostępniane osobom trzecim.

Przetwarzanie i ochrona danych


Dane personalne, które Państwo zapiszą w serwisie nigdy nie będą przekazane osobom trzecim, nie będą sprzedane, wypożyczane, ani w żaden sposób udostępniane.Serwis nigdy nie będzie w żaden sposób udostępniać osobom trzecim danych personalnych, danych adresowych, przetwarzanych numerów telefonów użytkowników Serwisu oraz jakichkolwiek wprowadzonych danych osobowych.

Zgadzając się z naszą polityką prywatności uzytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert marketingowych własnych i podmiotów powiązanych zarówno drogą mailową jak i poprzez sms.

Poprzez  kontakt mailowy można poprosić o wymazanie danych osobowych z naszej bazy danych na pisemną prośbę użytkownika. Wiąże się to równoznacznie z usunięciem konta użytkownika z naszej bazy użytkowników.

 

Odpowiedzialność


Firma SKP Rafał Michalski  wpisana jest do rejestru operatorów telekomunikacyjnych pod numerem 9900, w związku z czym jeteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa telekomunikacyjnego.

                Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych     Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 

 

Prawa autorskie

 

Copyright © 2012 SKP Rafał Michalski

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią właność firmy SKP Rafał Michalski.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą SKP Rafał Michalski.

 

Zmiana danych osobowych

 

W każdym czasie masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminie świadczenia  usług przez SKP Rafał Michalsk. lub wskazanych w zasadach korzystania z produktów oferowanych przez SKP Rafał Michalski, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych


SKP Rafał Michalsk stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez SKP Rafał Michalski danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

 

SSL OCHRONA TRANSMISJI

 

W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Firma SKP Rafał Michalski dołożyła wszelkich starań by informacje zawarte na tej stronie były jak najbardzej aktualne i prawidłowe, jednakże  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  błędy w jej treści.

Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Firma SKP Rafał Michalski nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów wyświetlanych na stronie. W przypadku wykrycia takich neprawidłowości Firma SKP Rafał Michalski prosi o kontakt w celu ich poprawienia.

 

Podmiot zbierający dane osobowe

 

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest firma:

SKP Rafał Michalski , 05-870 Błonie, Radonice 5b wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 8545 przez Burmistra Grodziska Mazowieckiego

 

Postanowienia końcowe

 

Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości firma SKP Rafał Michalski może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że firma SKP Rafał Michalski umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: firma SKP Rafał Michalski nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim  jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.
W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez firmę SKP Rafał Michalski są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

 

Dodatkowe informacje

 

W razie pytań lub wątpliwości co do zasad prowadzonej przez SKP Rafał Michalski  polityki prywatności prosimy o kontakt na adres elektroniczny admin@bsms.pl

 

Ostatnia zmiana polityki ochrony prywatności 01.04.2012 r.